นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
วันที่กำหนดการ 
 22 มีนาคม 2558 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร / ถอดไท,ปลดเข็ม
(16.00 -19.00 น. เลี้ยงสังสรรค์)
 24 มีนาคม 2558ปวช.3-ปวส 2. ลงทะเบียนเรียน summer  
 25 มีนาคม 2558      ปวช1,2- ปวส 1. ลงทะเบียนเรียน summer
 26 มีนาคม 2558เรียน summer ช่วงที่ 1 (17 มี.ค.-30 เม.ย.)
 17 เมษายน 2558เรียน summer ช่วงที่ 2 (17 เม.ย.-30 เม.ย.) 
 30 เมษายน 2558นักเรียนลงทะเบียนเรียน
 15 พฤษภาคม 2558-เปิดเรียน ปวช.1-2
-ปฐมนิเทศ ปวช.1-ปวส.1
-ปวช.1-ปวส.1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา
-รับหนังสือ ตารางสอน
-ปวส.1-2 ซื้อหนังสือ
-ปวช.3 รับหนังสือเวลา 17.00-18.00
2 มิถุนายน 2558เปิดเรียน ปวช.3-ปวส.1-2


 

 
   
   
313 หมู่ 5 ถ. ประชาอุทิศ 90 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140