นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 ประกาศ แจ้ง นร.นศ. ปวช3 และ ปวส 2 ที่จะรับประกาศนียบัตรในวันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2559 นี้

ทางวิทยาลัยจำเป็นต้องเลื่อนวันรับประกาศเป็นวันที่ 3 เมษายน 2559 

ปฏิทินการศึกษา
วันที่ กำหนดการ
         10 มีนาคม 2559 ประกาศผลสอบ/สอบแก้ตัว นักเรียนทุกชั้นปี
         11 มีนาคม 2559 ประกาศผลสอบแก้ตัว นักเรียนทุกชั้นปี
         15 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เลื่อนชั้น
         16 มีนาคม 2559 พบผู้ปกครอง ปวช.1
         17 มีนาคม 2559 พบผู้ปกครอง ปวช.2
         18 มีนาคม 2559 พบผู้ปกครอง ปวช.3-ปวส.1-2
         20 มีนาคม 2559 ซ้อมใหญ่รับใบประกาศนียบัตร (ปวช.3, ปวส.2)
   24-25 มีนาคม 2559 ลงทะเบียนเรียน Summer
         3 เมษายน 2559 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
28 มีนาคม -8 เมษายน 2559 เรียน Summer รอบที่1 
18-29 เมษายน 2559 เรียน Summer รอบที่2
         29 เมษายน 2559 นักเรียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่1/2559
    16 พฤษภาคม 2559 ระดับชั้น ปวช.1-ปวช.2 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
         1 มิถุนายน 2559 ระดับชั้น ปวช.3,ปวส.1-2 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559


 

ภาพครูที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย

 ภาพครูที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยธนบุรี

  

 
   
   
313 หมู่ 5 ถ. ประชาอุทิศ 90 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140