นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ได้รับรางวัล 3 ดาว ระดับจังหวัด โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวเอกชน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ได้จัดพิธี "วจนพิธี เปิดปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562"
โดยมีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี
(รูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 4-7 และ 10 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ ได้จัดกิจกรรม "พี่สอนน้อง" ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
(รูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่องวันสิ่งแวดล้อมโลกและกระบวนการการจัดการและบำบัดน้ำเสีย
เนื่องในวันสิงแวดล้อมโลก โดยทางโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม
(รูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
เพื่อเป็นการสนับสนุนการเสริมสร้างและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนนักศึกษา
(รูปภาพเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2WMCqby)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของบุหรี่ให้กับชุมชนและนักเรียน 
(รูปภาพเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/31GiQ49 และ https://bit.ly/2ZuEkza)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคโลยีสารสาสน์ ได้จัดกิจกรรม "คืนสู่เหย้า วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาน์-โรงเรียนสารสาสน์โปลีเทคนิค ครั้งที่ 2"
และได้มอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าดีเด่น รูปภาพเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2Y0konG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสที่ 16 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ ได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และระดับ ปวส.1  (รูปภาพเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/30Tjye3)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายวราวุฒิ ไชยกิจ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 (ปวช. 2) ได้รับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระบรมหาราชวัง (รูปภาพเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2HpuCXm)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะครู อาจารย์และผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจยานนาวา วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก วิทยาลัยเทคโนโลยีในเครือสารสาสน์ (รูปภาพเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/30fujHk)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/sstec/imgUploads/คู่มือ.doc

 

 
   
   
313 หมู่ 5 ถ. ประชาอุทิศ 90 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140